85-957 Bydgoszcz, ul. FordoĊ„ska 1
Telefony, fax: Centrala: (042) 749-25-64
Dyrektorzy, sekretariat, fax: (042) 989-42-34
e-mail: mail